1. Doel van dit buisreglement is om enige spelregels vast te stellen zodat elke supporter met een gerust hart naar uitwedstrijden mee kan reizen

2. Per reis wordt een prijs, vertrektijd en locatie vastgesteld

3. Aanmelding gaan per e-mail (lijn40@almerecityfans.nl) op www.almerecityfans.nl, daar staat ook verdere informatie.

4. Bij te geringe deelname kan de busreis niet doorgaan. AlmereCityFans zal tijdig laten weten of de busreis door kan gaan.

5. Voor aankomst in het stadion moet het verschuldigde bedrag betaald zijn.

5-B. Het verschuldigde bedrag moet in de bus op de heenreis betaald worden,

6. Met het deelnemen aan de busreis aanvaardt men dit buisreglement.

7. Deelnemers aan de reis moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

8. Bij het te laat komen bij het vertrekpunt zal geen restitutie van de gemaakte kosten plaats vinden.

9. Bij het afgelasten, bij aankomst of tijdens de wedstrijd, wordt alleen het toegangsbewijs vergoed.

10. Bij het betreden van de bus kan u gefouilleerd- en tassen doorzocht worden op ongewenste items.

11. Ongewenste items zijn o.a., (steek)wapens, vuurwerk, drugs of verdovende middelen.

12. Het is niet toegestaan om drinken mee te nemen, dit verkopen wij tegen een geringe prijs in de bus om de kosten voor de reis zo laag mogelijk te houden.

13. Controle en fouillering kunnen gedaan worden door de veiligheidscoördinator en stewards.

14. Tijdens de busreis moeten de veiligheidsriemen gebruikt worden en mag men niet gaan lopen.

15. Tijdens de busreis mogen geen vlaggen en andere supporters uitingen opgehangen worden.

16. Tijdens de busreis is het verboden om te roken, ramen, deuren en/of luiken te openen, op de leuningen te gaan zitten of staan en schoenen op de banken te leggen.

17. Aanwijzingen van buschauffeur, stewards en reisleiding moeten opgevolgd worden. Bij volharding in wangedrag zal verwijdering uit de bus volgen en zonodig assistentie van politie worden ingeroepen.

18. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de reisleiding is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schades. Zonodig worden persoonsgegevens ter beschikking gesteld.

19. Bij aankomst en vertrek van het stadion mogen geen kenmerken van Almere City FC zichtbaar zijn.

20. Deelnemers die jongeren mee nemen zijn verantwoordelijk voor hun gedrag.

21. Laat de bus na terugkomst achter zoals aangetroffen, gooi afval in afvalzakken en niet op de vloer of naar buiten. Laat niets achter in de bus.

22. Voor personen met een stadionverbod, is het niet toegestaan om deel te nemen aan onze busreizen.

23. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de reisleiding.

Almere, 25 augustus 2014.